DỰ ÁN MỚI

Bán lô Lk12 TĐC Áp Tràn, Bắc Sông Cấm.

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng: Bắc

TĐC Áp Tràn, Bắc Sông Cấm.

Bán lô 21LK09 TĐC Áp Tràn | Có vị trí đẹp

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng:

Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Bán lô 21LK09 TĐC Áp Tràn | VỊ TRÍ CỰC ĐẸP

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng:

Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Bán lô 9LK09 TĐC Áp Tràn | CỰC HOT

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng:

Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Bán 3 lô đất tại LK08 TĐC Áp Tràn | Vị trí cực đẹp

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng:

Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Bán lô 08LK05 TĐC Áp Tràn | Tiện ích vượt trội

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng:

Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

DỰ ÁN BÁN CHẠY

Bán lô Lk12 TĐC Áp Tràn, Bắc Sông Cấm.

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng: Bắc

TĐC Áp Tràn, Bắc Sông Cấm.

Bán lô 21LK09 TĐC Áp Tràn | Có vị trí đẹp

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng:

Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Bán lô 21LK09 TĐC Áp Tràn | VỊ TRÍ CỰC ĐẸP

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng:

Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Bán lô 9LK09 TĐC Áp Tràn | CỰC HOT

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng:

Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Bán 3 lô đất tại LK08 TĐC Áp Tràn | Vị trí cực đẹp

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng:

Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Bán lô 08LK05 TĐC Áp Tràn | Tiện ích vượt trội

DT: 60 m2

Phòng tắm: 1

Phòng ngủ: 1

Hướng:

Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

TIN TỨC CẬP NHẬT